خوش آمدید

موسسه داوری داد اندیشان عدیل صنعت با شماره ثبت 1640و شناسه ملی 10200439758، طبق مبانی قانونی و با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی و حل مسالمت آمیز دعاوی میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از بنگاه های تجاری، واحد های صنعتی و در کل فعالان اقتصادی در بخش تولید،توزیع و خدمات، با موضوع رسیدگی و صدور رای در کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد ها یا معاملات داخلی و بین المللی و یا راجع به آن مطابق قوانین و مقررات و نیز ارائه خدمات حقوقی مربوط به آن تاسیس یافته است.